Shanthipooja & other poojas

എന്തിനാണ് ഗണപതി ഹോമം ?

ഏതു കാര്യങ്ങളും തടസ്സം കൂടാതെ നടത്തുവാനും തടസ്സം വരുത്തുവാനും കഴിവുള്ള ദേവതയാണ് ഗണപതി.അതിനാൽ ഏതു ശുഭകാര്യങ്ങൾക്ക് മുൻപിലും ഗണപതിയെ പൂജിച്ച് പ്രസാദിപ്പിക്കുക എന്നത് ഹിന്ദുക്കളുടെ ആചാരവിശ്വാസങ്ങളിൽ പ്രധാനമാണ്.ചെറിയ ശുഭകാര്യങ്ങൾക്ക് (ഉദാ : നാമകരണം ചോറൂണ് വ്രത അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ തുടക്കം) ഇവയ്ക്കൊക്കെ ഭക്തർ തന്നെ ഗണപതി സങ്കല്പത്തോടെ ചില അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തുന്നു. ഗണപതിക്ക് നാളികേരം ഉടയ്ക്കൽ ഗണപതിക്ക് ഒരുക്ക് സമർപ്പിക്കൽ ഇവയൊക്കെയാണത്.എന്നാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ശുഭകാര്യങ്ങൾക്ക് ഉദാ :വിവാഹം, ഗൃഹപ്രവേശങ്ങൾ, എന്നിവയ്ക്ക് തന്ത്രശാസ്ത്രപ്രകാരം അറിവും കർമ്മ കുശലതയും ഉള്ള ആചാര്യന്മാരെ …

എന്തിനാണ് ഗണപതി ഹോമം ? Read More »

Why Ganapati Homam?

Lord Ganapati is the deity who can make anything happen without any hindrance and cause hindrance as well.Therefore,Hindu rituals emphasize on worshipping Lord Ganapati before any auspicious occasion.Even for small auspicious occasions like Namkaran, Choroonu, and initiation of Vratha rituals, devotees perform certain rituals with Ganapathi Sankalpa.Among the common rituals are breaking coconuts for Ganapati …

Why Ganapati Homam? Read More »

ഈശ്വരോപാസന

ഭാരതീയർ ഈശ്വരോ പാസനയ്ക്കു പ്രധാനമായും അനുവർത്തിച്ചു വരുന്ന രണ്ടു സമ്പ്രദായങ്ങളാണ,് സഗുണോപാസനയും നിർഗുണോപാസനയും.ഉയർന്ന മാനസിക, നിലവാരവും, ഈശ്വരനെ സംബന്ധിച്ച് കേവലം വിശ്വാസത്തിലുപരി വിജ്ഞാനവും ഉള്ളവർക്കു മാത്രമേ നിർഗുണോപാസന അനുവർത്തിക്കാനാവൂ. അതു കൊണ്ട് ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും ഈശ്വരനെ നാമ- രൂപങ്ങളോടും ഗുണ ഭാവങ്ങളോടും കൂടി ആരാധിച്ചു വരുന്നു. ക്രമബദ്ധമായ സഗുണോപാസനയിലൂടെ ,അഥവാ ദേവീദേവൻ മാരുടെ ഉപാസനയിലൂടെ ഉയർന്ന തരം ഉപാസനയ്ക്ക് സാധകൻ സമർത്ഥനായി തീരും .സാലോ ക്യ- സാമീപ്യ സാരൂപ്യ- സായൂജ്യഭക്തി ഭാവങ്ങളാണ് ഈ ക്രമബദ്ധമായ പടികൾ.ഇങ്ങനെ സാധകനെ …

ഈശ്വരോപാസന Read More »

മോക്ഷപ്രാര്‍ത്ഥന

ഗുരുവേ ശരണം പദചരണംവരണം പരഗതി അരുളാനായ്… .ഉരുവും ഉയിരും വേര്‍പിരിയല്‍, .പരദൈവത്തിന്‍ വിധിയല്ലോ…??? മരണം വരുമീ നാളേയ്ക്കായ്……വരുന്നൂ… ഞാനും തനിയേ….. .ചിരവും, ചുമടും ചൂഷണവും….ജരയും നരയും ധനമായീ …. ഇരവും പകലും പകലോനും…..നിരെ നിരെ വന്നു മടങ്ങുമ്പോള്‍… .നേരം വരുമെന്നോര്‍ക്കാനായ്….നേരറിവെന്തേ മറയുന്നൂ ….. . ധരയും നീരും നീലിമയും… .തിരയുംകാറ്റും പ്രഭയും…. .വരമായ് നല്കും, കരുവേ…. .ചിരമായ് ഒരുവരുമില്ലല്ലോ……. . കാര്യം കര്‍മ്മം കരണങ്ങള്‍……പേരും പ്രതിഭേം നല്കുമ്പോള്‍….. .ചാരേ വന്നു ചമഞ്ഞീടാന്‍….പാരിതിലെങ്ങും ആളുണ്ടാം…. ദുരിതം ദുഃഖം ദാരിദ്ര്യം…….കരയിക്കുന്ന …

മോക്ഷപ്രാര്‍ത്ഥന Read More »

Scroll to Top
×